Нашествие от млади автори в алманах „Мостове 2017 “

Нашествие от млади автори в алманах „Мостове 2017 “ се забеляза на премиерата на 31 януари вечерта в Клуба на дейците на културата в Ловеч.

 

Изявата събра много творци и почитатели. Присъстващите бяха поздравени от заместник-кмета на Община Ловеч Венцислав Христов, който отбеляза своето вълнение да говори пред толкова много пишещи хора. „Творците имат своя поддръжник в лицето на общината и аз се радвам, че тази вечер има толкова много млади хора сред нас. И ако така те се увеличават всяка година, ние трябва да помислим през следващите години за тяхната изява в отделен алманах“, каза Венцислав Христов.

Има още