Памет за Освобождението на Ловеч в графики и книги

Има дати в историята ни, които губят обикновения си календарен смисъл, но остават паметни и величави през вековете. Такава дата за ловчалии е 22 август 1877 г. Руско-турската война от 1877–1878 г. и Освобождението на България от османско владичество влизат в аналите на световната история като едни от най-значителните събития през втората половина на ХІХ в.

Има още