Свобода, равноправие, благополучие: празни лозунги или политика? – от Калина Йорданова

 

Съветски соцпропаганден плакат от 20 век.

Съветски соцпропаганден плакат от 20 век.

Свобода, равноправие, благополучие: празни лозунги или политика, основана на общочовешки ценности? Защо мислим за политиката като за икономически трамплин, вместо за мисия?

Има още