ПДИ представя на 15 април рейтинга на активната прозрачност на общините ‘2015

13750logo_aip

Програма Достъп до Информация ще представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт на 15 април (сряда) от 12.00 часа в Пресклуба на БТА, София. Изледването чертае рейтинга на активната прозрачност ‘2015, както и актуализирана карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. В периода 23 февруари – 23 март 2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) прегледа и оцени 544 страници на 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт. Има още

„Пътешествието на затворника“ търси доброволци за затворите в София, Враца и Стара Загора

inchisoareСтанете спътници на хора, лишени от свобода, по пътя им към духовното! Това е призивът на инициативата “Пътешествието на затворника” – обучителна програма върху Евангелието от Марк, в която екип от двама доброволци провежда 8 двучасови занимания с малка група от 10 затворници. Има още