Туларемията е болест, застрашаваща ловците и живеещите в лоши битови условия

По данни на Министерството на здравеопазването от началото на 2015 година в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия, съобщи РЗИ Ловеч.

Има още