Ден на будителите – българските книжовници

narodni_buditeli

На 1 ноември отбелязваме празника, с който почитаме делото на българските книжовници, просветители и борци за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал. Сред народните будители са Григорий Цамблак, Владислав Граматик, Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Миладинови, братята Кирил и Методий, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и други. Има още