Думи за Съединението и апатията на 6 септември в Ловеч – Цветан С. Тодоров

Днес отбелязваме 127-годишнина от обединение на Княжество България и Източна Румелия, а в Ловеч всичко е спокойно. Защото отдавна сме се обединили около апатията, че от нас нищо не зависи. Има още