Търся потомците на Атанас Петров и Неда Иванова от Казачево

Търся потомците на семейството на Атанас Петров и Неда Иванова и се надявам чрез вашия вестник да ги открия. За тях знам, че са сключили брак в село Казачево и после са емигрирали в САЩ. Това става в началото на 20 век. Атанас Петров имал най-малко двама братя – Илия и Марин, който останали в България. Има още