Най-големият длъжник на община Ловеч е „Булкапс Инк”, следван от „Мелта90”АД

Изваждат наяве неизрядните длъжници към общината, съобщи нейният пресцентър. 25 са некоректните платци със задължения над 5000 лв. към община Ловеч. Има още