Стартира порталът на ПДИ за прозрачност на властта

Представяне на порталаНеотдавна стартира портал на публичните регистри в страната, направен от екип на Програма достъп до информация (ПДИ). Всеки гражданин, който търси специфична информация за администрацията, може вече да я намери на следния адрес в интернет (http://www.publicregisters.info/). Има още