Младежкият информационно-консултантски център проведе първото си обучение

Конференцията в Ловеч

На 28 февруари в Младежки информационно-консултантски център Ловеч, към сдружение “Екомисия 21 век”, се проведе обучение за младежки работници на тема “Иновативни подходи в младежката работа”. Лектор на обучението беше г-жа Рени Керезова, секретар на Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Има още

Александър Кашъмов: Във Великобритания подслушват десет пъти по-малко в сравнение с у нас

Александър Кашъмов

Във Великобритания подслушват десет пъти по-малко в сравнение с у нас, твърди Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до информация. Тази година той е сред номинираните за юрист на годината  „за цялостен принос за защита правата за достъп до информация и основна роля при създаването на съдебна практика по въпроса“.  Предложенията са на съдебните репортери в конкурса на сайта „Правен свят“. Той е и адвокат на 2008 г.

Неотдавна Александър Кашъмов защити в съда в Ловеч журналиста от Троян Генадий Маринов по т.нар. „овчарско дело”. Преди години пък е защитавал и автори на НГ. Има още