Преди 22 години (10 ноември 1989) – коментар на Цветан С. Тодоров

Точно преди 22 години се случиха непредвидените от никого събития на 10 ноември 1989 г. Оспорвана или не, но датата е точно онази точка, от която социализмът на Тодор Живков стана излишен. Има още