Почина журналистът Цочо Коларов (1943 – 2011)

Цочо Коларов

В неделя след дълго боледуване почина ловешкият журналист Цочо Коларов (68 г.). Той бе емблематимно име по време на прехода, дал начало на независимата преса след 1989 г. в града край Осъм. Основател е на вестник „Отглас“ (1990 г.), а от 1992 г. до 2010 г. е издател на в. „Стремление”, където главен редактор бе дъщеря му Даниела Коларова. Така той възстанови най-стария вестник на Ловеч със същото име, излизал от 1901 до 1944 г. Цочо Коларов бе екзотична и динамична натура, трудно вписваща се в шаблоните. Роден е на 29 януари 1943 г. в троянското село Добродан. Завършва Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Дълги години работи в окръжния вестник „Заря на комунизма“, а после и в „Народен глас” (до 1990 г.), където завежда отдела за икономика. Има още