„Пешеходецът за мир” Артър Богомил Бъртън се прибра от Египет по спешност в Ловеч

Артър Бъртън в България

Известният „пешеходец за мир” Артър Богомил Бъртън се прибра от Египет по спешност в родния  Ловеч, научи НГ. Той участваше в поход на мира по светите места на всички религии, но власти  те в Египет за попречили, обясни самият той.

Ловчалията, гражданин на света, има за цел да премине през много страни на трите континента Азия, Европа и Африка. Идеята е след три години да бъде в Индия за големия събор „Маха Кумба Мела”, който се провежда на всеки 12 години. Има още

Програма Достъп до Информация ще представи новите стандарти в областта на достъпа до информация в Ловеч на 15 юни

На 15 юни от 10.30 часа в конферентната зала на хотел “Президиум палас” в Ловеч, Фондация Програма Достъп до Информация ще представи Новите стандарти в областта на достъпа до информация в българското законодателство и международните норми,  заложени в новоприетата Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи. Има още