Извънредно заседание за водоснабдяването в Ловеч

Във връзка със създадената през последните дни кризисна ситуация, довела до нарушаване на водоподаване на питейна вода за Ловеч, кметът на общината Минчо Казанджиев поисква от изпълнителния директор на „ВиК” АД Светослав Иванов, свикване на извънредно заседание на Съвета на директорите на „ВиК” АД. Прочетете повече „Извънредно заседание за водоснабдяването в Ловеч“