Изпращаме един от най-силните наши актьори – Слабака (Петър Слабаков)

SlabakovИзпратихме  ак­тьо­ра  Пе­тър Сла­ба­ков (86). Но­ви­на­та за кончината бе съ­об­ще­на в не­де­ля от не­го­ви близ­ки, а пок­ло­не­ни­е­то е днес 12.30 ч. в хра­ма „Св. Сед­мо­чис­ле­ни­ци“ в Со­фия.

Как­во­то и да се ка­же за ве­ли­кия бъл­гар­с­ки ак­тьор, ще е мал­ко. Ана­ли­зи и ко­мен­та­ри на не­го­во­то твор­чес­т­во би­ха зву­ча­ли не­се­ри­оз­но и ле­ко­ва­то на фо­на на нас­лед­с­т­во­то, ко­е­то ни ос­та­вя.

Пе­тър Сла­ба­ков бе трай­но свър­зан и с Ло­веч и неговия театър. През 80-те го­ди­ни той иг­ра на наша сцена в заглавия като „Ретро“, в зо­ра­та на де­мок­ра­ци­я­та пък ог­ла­ви екоп­ро­тестите­ сре­щу стро­и­тел­с­т­во­то на язо­вир „Чер­ни Осъм“. Прочетете повече „Изпращаме един от най-силните наши актьори – Слабака (Петър Слабаков)“

Училище Тодор Кирков в Ловеч – дъжд от награди

P9260779Тази пролет СОУ „Тодор Кирков“ в Ловеч бе споходено от дъжд от награди. Техни носители са както отделни ученици, така и класове и учители. Наградите са резултат от дълъг и незабележим с просто око труд на нашия колектив, категоричен е директорът Симеон Колев. Той самият се отказал след даден момент да сортира наградите – толкова много са. Категоричен е обаче, че всичко това издига Прочетете повече „Училище Тодор Кирков в Ловеч – дъжд от награди“

Петко Игнатов стана на 50

Местният бизнесмен Петко Игнатов (50) отпразнува в петък в собствения си ресторант „Драката“ своя юбилей. Прочетете повече „Петко Игнатов стана на 50“

Учители протестират срещу орязването на бюджета

В навечерието на празника на славянската писменост и култура синдикатът в Ловешко излезе с позиция в подкрепа на отвореното писмо на лидерът на СБУ Янка Такева до министър-председателя Сергей Станишев, информира още Румяна Чакърова. Прочетете повече „Учители протестират срещу орязването на бюджета“

Ловеч като измамна реклама – коментар на Цветан С. Тодоров

Спорим с млада дама кой е най-болният проблем на Ловеч. Тя е външен човек и не познава града. Прочетете повече „Ловеч като измамна реклама – коментар на Цветан С. Тодоров“