Най-много кандидати за добавка при непълно работно време

Най-много декларации за добавка при непълно работно време са постъпили в дирекциите “Регионална служба по заетостта” в Ловеч – 5081. Службата включва областите Плевен, Габрово, Велико Търново и Ловеч. Има още