Изпратиха Георги Шарков

p70205941На 80 години на 16 февруари почина един от ръководителите на Ловеч от близкото минало Георги Шарков. В своя живот той е заемал различни длъжности като младежки ръководител в комсомола, секретар на ОК на БКП, директор на завод „Велур”, председател на Окръжния народен съвет (1971 – 1989) и председател на Окръжния кооперативен съюз– Ловеч. Погребението беше на 18 февруари.