Отменя се Есенния панаир в Ловеч 2021

На основание заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Община Ловеч, отменя провеждането на Есенния панаир Ловеч 2021, предвиден за 10 – 12.09.2021 г.
Всички участници, които са заявили участие и са платили, могат да подадат искане за възстановяване на преведени такси за участие и/или да си запазят местата за Цветница 2022. Допълнително ще се публикува формуляр на искане за възстановяване на преведените такси и заявление за участие със запазване на резервираното и платено място. Има още