Свързочните в Ловеч празнуват 50 години формирование

135 години от създаването на свързочни войски и органите за комуникационно –информационно осигуряване на Българската армия.

Doc1 За жалост  снимките са формат DOC и не се виждат, военна му работа. Все пак на нея са отляво- надясно горе полк(з) Манов , подп. Маринов,полк Неделчев от СКС и полк(з) Младенов. Долу полк(з) Монов , подп(з) Косев,генерал-майор (з) Илевски, и подп(з) Вал. Андреев

На 25-ти септември  всяка година в Българската армия се  отбелязва   празника на  едни от специалните родове войски на  Българската армия -свързочни войски.  Те са били  създадени   през 1878г ,като част от състава на  инженерни войски. Има още