Разговор с гражданите на Ловеч на тема защо е важно да не забравяме жертвите на тоталитарните режими?


Община Ловеч организира в петък вечерта среща-разговор с разследващия журналист Христо Стоянов Христов на тема „Защо е важно да не забравяме жертвите на тоталитарните режими?“ В камерната зала на театъра бе показан и филмът “Секретното дело за лагерите”, създаден по едноименната документална книга на Христов.

Има още