Нямало място за старите кучета, или Икар за Ленко Гурков

Нямало място за старите кучета, ама не съвсем… Това стана ясно от наградите “Икар”, където зрялото поколение доказа, че все още го бива. Това особено се отнася за актьора Ленко Гурков, който не получи подкрепа от ловешката община да продължи директорството си в театъра, въпреки че и за слепите бе ясно, че е сред най-добрите. Има още

Деница Аргиропулос, която има успех в Ловеч

p6260568Младата ДЕНИЦА АРГИРОПУЛОС е номинирана в раздела дебют на наградите “Икар“ заради работата си в ловешката постановка “Радост за моето сърце“. Заедно с нея са номинирани и режисьорът на постановката Младен Алексиев и актьорът Ленко Гурков, което си е прецедент за Ловеч.
Деница е дете на известни родители – актрисата Пламена Гетова и Кирякос Аргиропулос, директор на Столичния куклен театър. Момичето завършва сценография през 2006 г. при проф. Светослав Кокалов. Занимавала се е с мода като дизайнер, живяла е две години в Париж. Счита обаче, че театралната сценография обединява нейните стремежи. Освен това прави бижута от текстил. Родена е през 1980 г., зодия Стрелец. Има още

„Мръсни басни“ от Дарио Фо за първи път на българска сцена в Ловеч

snezhina-alesijaВ ДТ Ловеч започнаха репетициите на постановката “Мръсни басни“. Това е спектакъл по сценични монолози от Дарио Фо – текст, непознат за българската публика и специално преведен за постановката в Ловеч.
Историите, разказани от Дарио Фо, са свързани с темите секс и еротика, хуморът в тях е без задръжки и има за цел да помогне на зрителя да се освободи от задръжките.
В спектакъла участват актьорите Мирослав Николов (“Плейбек“ и “Нощта срещу Еньов ден“) и Снежина Зомер, която дебютира в Ловеч миналата година в “Малката баба Яга“. Сценографията е на Деница Аргиропулос (“Паника в хотела“ и “Радост за моето сърце“), художествен консултант е режисьорът Мирослав Стоилов. Има още

Андрей Аврамов прави Дарио Фо в Ловеч

Известният театрален режисьор Андрей Аврамов е за първи път в Ловеч, за да постави комедията на Дарио Фо „Само за жени“, научи НГ. Има още

Три номинации за „Икар“ за „Радост за моето сърце“

Три номинации има Ловешкият драматичен театър за предстоящите театрални награди “Икар”, и трите са за спектакъла “Радост за моето сърце”. Актьорът Ленко Гурков е номиниран за главна мъжка роля в спектакъла „Радост за моето сърце“. Има още

Ленко Гурков като запазена марка в ловешкия театър

lenko-gurkov Близо 30 години и над 100 роли на ловешка сцена – това е количествената характеристика на изявите на актьора Ленко Гурков. За качеството на неговото изкуството говори номинацията за най-добра мъжка роля за предстоящите национални награди „Икар“, които традиционно се връчват на 27 март. Има още

Анета Янкова-Пърликова ще играе Бергман в Ловеч

221

След бли­зо де­сет­го­диш­но от­със­т­вие от ло­веш­ка сце­на ак­т­ри­са­та Ане­та Ян­ко­ва- Пър­ли­ко­ва ще иг­рае от­но­во в но­ва­та пос­та­нов­ка „Псев­до­мо­ра­ли­те“ по Ин­г­мар Бер­г­ман. Ре­жисьо­рът Ва­ле­рий Пър­ли­ков („Сев­да“, „Три сес­т­ри“) е из­пол­з­вал кни­га­та на по­чи­на­лия през 2007 г. швед­с­ки ки­но­ре­жисьор „Лич­ни раз­го­во­ри“. В пи­е­са­та учас­т­ват още ак­тьо­ри­те Гер­га­на Ко­фар­джи­е­ва, Ни­ко­лай Чи­лов, Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва, Ивай­ло Ди­мит­ров. Пре­ми­е­ра­та е на ка­мер­ната сце­на на 21 но­ем­в­ри.

София Бобчева в „Капризите на Марияна“

В чет­вър­тък Ло­веш­ки­ят те­а­тър пред­с­та­ви “Кап­ри­зи­те на Ма­ри­я­на” от Ал­ф­ред дьо Мю­се, в ко­я­то блес­ти та­лан­тът на мла­да­та Со­фия Боб­че­ва (на сним­ка­та вто­ра­та от дяс­но на ля­во). За­ед­но с нея де­бю­ти­ра­ха и мла­ди­те Хрис­то Тер­зи­ев и Бо­рис­лав Ве­же­нов. Пос­та­нов­ка­та и сце­ног­ра­фи­я­та са на Гер­га­на То­де­ва.

Г-жа Уорън гледа „Г-жа Уорън“

Пос­лед­на­та из­пъл­ни­тел­ка на ми­сис Уо­рън на сто­лич­на сце­на – ак­т­ри­са­та Ил­ка За­фи­ро­ва, дой­де в Ло­веч във втор­ник да гле­да пре­ми­е­ра­та на „Про­фе­си­я­та на г-жа Уо­рън“. Тук ро­ля­та се из­пъл­ня­ва от Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва. Има още