СРЕДНАТА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА Е 971 ЛВ.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2019 г. нарастват с 0.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат 31.6 хиляди.

Има още