М. Михайлов: Без заплащане „Феникс инверс„ не може да извършва разделно събиране на отпадъците

Не политически импровизации, а реални стопански действия изисква дейността по разделното събиране на отпадъци. В бр.30 от 23.04.2009г. на в. ЛП под заглавие „Ловеч с боклук от София” на първа страница беше показана снимка с разхвърляни отпадъци около контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и коментар, че „Феникс инверс” ООД гр. Ловеч, не изпълнява задълженията си за извозване на разделно събраните опаковки, годни за повторно рециклиране. Има още

Управление с изтекъл срок на годност или как се крием от Брюксел – Иво Инджев

На развален телефон с Брюксел си играят нашите управляващи – не били разбрали, че ни отказват размразяване на средствата по САПАРД, които ЕС замрази за България миналата пролет. Има още

„Турската тоалетна“ напомня за скандала в Ловеч с „гейпортрета“

Скандалът с “турската тоалетна” в Брюксел симптоматично кореспондира с предколедния скандал с портрета на Левски на Тихомир Антонов. Тогава картината бе свалена от изложба в Ловеч, понеже бил “гейски”. Има още

Спорът е за нарушените правила – коментар на Цветан С. Тодоров по повод скандала с портрета на Левски

Спо­рът за пор­т­ре­та на Лев­с­ки (худ. Ти­хо­мир Ан­то­нов) се тлас­ка към при­ли­ча си/не си при­ли­ча, за да се скрие глав­но­то. Има още

Камен Кисимов за цензурираната картина на Апостола

Ловешкият художник Камен Кисимов взе отношение по поредния ловешки скандал с цензурата:

Въп­рос­ни­ят пор­т­рет на Ти­хо­мир Ан­то­нов ни­то е гейс­ки, ни­то пък ня­как­ва сме­ла твор­ба. В съ­ща­та из­лож­ба има и дру­ги опи­ти да се ри­су­ва Лев­с­ки, не по-мал­ко са­ти­рич­ни. Има още

Спас Дочев цензурирал гей-портрет на Апостола

_________________48ccf82daac041

Скандал дали това е портрет на Левски или на гей избухна в Ловеч, след като бе цензурирана картина на Тихомир Антонов от Общата изложба. Ловеч е град, който е известен с по-строгите си критерии за изкуство (виж скандалите на църквата с  театъра). Според Спас Дочев, място на гейподобен портрет не е в ловешка изложба. Това не е Левски, категоричен е той. Виж по-долу мнението на Сибин Майналовски.

Сибин Майналовски: Не вярвахме, че ще се наложи да пишем по подобни поводи в началото на XXI век, но явно комунистическо-подмазваческият манталитет никога не умира. Предварително ви се извиняваме, уважаеми посетители на Българския Арт Портал, за това, че се налага в навечерието на предстоящите Коледни и новогодишни празници да ви занимаваме с подобни изяви, подхождащи повече на селски вечеринки, но… явно наистина това е животът. Има още

Скандал с ловешки имот край Обзор

Имот край Не­се­бър, стара соб­с­т­ве­ност на бив­шия Ло­веш­ки ок­ръ­жен съ­вет, от­дел “Сел­с­ко сто­пан­с­т­во”, зас­та­на в цен­тъ­ра на скан­дал. Има още