Канят Дянков на шествието до Лагера на смъртта, БСП пуска подписка за оставката му

Председателят на СДС  в Ловеч д-р Георги Митев покани чрез медиите финансовия министър Симеон Дянков „като наш земляк да дойде за шествието до Лагера на смъртта”. Има още

Иван Сотиров в Ловеч: Само по документи сме най-антикомунистическата страна, но на практика управляват комунистите. Шествие до Лагера на смъртта за 20-и път

lageraГлавният секретар на СДС Иван Сотиров днес каза в Ловеч, че по документи сме най-антикомунистическата страна, но на практика управляват комунистите. Тези думи бяха казани в каменната студена кариера, където се събраха стотина души, за са почитат жертвите на комунизма. (Виж по-долу изказвания.)
Модел на параклис бе осветен на Лагера на смъртта, каквато идея бе изказана миналата година тук. Днес за 20-и път се отдава почит на жертвите на комунизма. Има още

Иван Арабаджиев смени Венцислав Христов в СДС – Ловеч

Председателят на Общинския съвет на Съюза на демократичните сили в Ловеч – Венцислав Христов е подал оставка по лични причини. Има още

Д-р Ваньо Шарков: Още едно управление на БСП ще е пагубно

valio-6arkov Д-Р ВАНЬО ШАРКОВ е депутат от ПГ на ОДС. Член е на Комисията по здравеопазване и заместник-председател на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Отговаря като депутат и за Ловешка област. Във вторник той има среща с местното ръководство.

– Каква е предизборната обстановка в СДС? Има още

СДС: МВР отново би хората вместо да пази реда

protest1СДС подкрепи изрично гражданския протест на 14 януари. Разбираме недоволството на гражданите от некомпетентното и корумпирано управление на тройната коалиция. Има още

Иван Сотиров: Стопираме „презареждането“ с ченгета

p42304832Хо­ра­та от “кръг­ла­та ма­са“, вклю­чи­тел­но Жельо Же­лев, учас­т­ва­ха в един сце­на­рий на ко­му­нис­ти­те и ДС за от­ла­га­не на про­ме­ни­те, ка­за Иван Со­ти­ров (СДС) във втор­ник ве­чер в Ло­веч. Жельо Же­лев не кри­е­ше, че е мар­к­сист, той от­ри­ча­ше Ле­нин, но не и Маркс. Оне­зи, ко­и­то то­га­ва се во­де­ха за съз­да­те­ли на де­мок­ра­тич­ни­те си­ли, се ока­за­ха 90 про­цен­та чен­ге­та или убе­де­ни мар­к­сис­ти. То­ва е тра­ге­ди­я­та на СДС. Се­га за мен е мно­го важ­но да се разг­ра­ни­чим от те­зи хо­ра. За­що­то през го­ди­ни­те те пос­то­ян­но ни “пре­за­реж­да­ха“ с та­ки­ва хо­ра – мах­нем ед­ни, лъс­нат но­ви. Има още

Йордан Василев: Смисълът на прехода беше да се запази ограбеното

i-vЙордан Василев е общественик, литератор, активен деец на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, както и в СДС. Главен редактор е на в-к “Демокрация” от февруари до края на август 1990 година.

Депутат е в 7 Велико Народно Събрание. Депутат в 36 Народно събрание, в което е председател и на Комисията за национална сигурност.Издигнат и избран от Троян. Има заслуги за запазването на икономиката в този край. Има още