СДС: Управлението на отпадъците – съмнителна и скандална сделка на ръба на закона

Не отдавна на редовно заседание на Общинския съвет (ОбС) в Ловеч беше взето решение за учрeдяване на търговското дружество „Еко-Ловеч”АД ,което ще бъде новият оператор на депото за ТБО Ловеч. В местната преса и електронни медии излязоха противоричиви мнения за това решение и съмнения за целесъобразността на начинанието. Обширно бе представена позицията на водещите фигури на управляващата БСП в лицето на кмета Минчо Казанджиев, преседателя на ОбС Милко Недялков и водача на групата съветници Младен Младенов (виж НГ, бр 9). В този брой ви представяме позицията на Иван Арабаджиев, общински лидер на СДС – Ловеч. Има още