РЗИ ЛОВЕЧ ВЪВЕЖДА ОЩЕ ПО-СТРОГИ МЕРКИ

Нова 3 A П О В Е Д № РД-01-186 Ловеч, от 27.10.2020 г. на РЗИ Ловеч въвежда още по-строги мерки. Тя е вьв връзка с достигната 14-дневна заболяемост oт COVID-19 в област Ловеч 142 на 100 хил. население за периода 13.-26.10.2020г. (174 сл.), с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск. Документът има за цел опазване здравето на населението и е съгласуван с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 27.10.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от 28.10.2020 г. до 15.11.2020». включително:

Има още

Безплатно измерване на никотинова зависимост в Ловеч

На 21 ноември 2019 г. всеки желаещ в Ловеч може безплатно да изследва въглероден окис в издишан въздух и степен на никотинова зависимост в консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене в РЗИ гр.Ловеч, ул.“Съйко Съев“ № 27А, ет.1, кабинет № 8, както и да бъде консултиран за отказване от тютюнопушене.

Има още

РЗИ Ловеч проверява водоизточници в Александрово и Летница

За периода 25 – 28.04.2016 г. в отдел „Лабораторни изследвания” на РЗИ Ловеч са изследвани 2 проби води-питейни от централни водоизточници

Има още