Община Ловеч: Водата е ограничен ресурс, да се отнасяме отговорно!

вода

Предвид ограничения воден ресурс Община Ловеч напомня, че всеки гражданин е длъжен да се отнася отговорно и пести този най-нужен елемент за нас, хората.
Припомняме кои дейности са забранени да се извършват с питейна вода, според Наредба № 1, която е за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община.
Текстът на нейния чл. 5 забранява:
1. Ползването на питейна вода за измиване на града и селата; на улиците, площадите, дворовете на производствените предприятия и обществените организации, алеите, превозните средства и друга техника и поливането на градините, парковете, зелените площи и участъците в личните дворове и дворове за селскостопанско производство в селата и вилните места.

Има още

Трима граждани искат нова цена на водата по време на режим в Ловеч

Гражданска инициатива за определяне на по-ниска цена на водата вода при режим на водоподаването подеха трима граждани – Данчо Заверджиев, Павлин Иванов и Иво Райнов (общински съветник). Има още

С час повече без вода нощем в Ловеч, вдигат и цената

С още един час се увеличи времето без вода в Ловеч от петък, става ясно от съобщение на ВиК – Ловеч. На основание  на общите условия за предоставяне на ВиК услуги операторът въвежда рестрикцията поради продължилото засушаване и намаляване дебита на водоснабдителна група „Черни Осъм“. Има още

Нарушено водоподаване в Ловеч поради ремонт

ВиК Ловеч предупреди своите абонати, че поради извършване на ремонт на водопроводната мрежа на Ловеч, ще има нарушаване и неравномерност във водоподаването, както следва: Има още

От вторник в Ловеч има воден режим

От втор­ник Ло­веч е на во­ден ре­жим, съ­об­щи ВиК. Про­дъл­жи­тел­но­то за­су­ша­ва­не до­ве­де до та­зи по­заб­ра­ве­на мяр­ка в об­лас­т­ния град, в кой­то от 10 го­ди­ни не са пре­съх­ва­ли кра­но­ве­те. Въп­ре­ки мно­гок­рат­ни­те при­зи­ви на ВиК и об­щин­с­ка­та уп­ра­ва за пес­те­не на во­да­та, та­зи сед­ми­ца ре­жи­мът е факт. Режимът на първо врмее ще е само нощем, – от 23 до 5 ч.