Със спектакъла „В страната на знаците“ децата в Ловеч усвояват правилата на пътната безопасност

Във връзка с опазване живота и здравето на децата, създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Ловеч, осъществи на 15 октомври представления за ученици.

Прочетете повече „Със спектакъла „В страната на знаците“ децата в Ловеч усвояват правилата на пътната безопасност“