За почетен гражданин на Ловеч е предложен и проф. д-р Игнат Игнев

Игнат Игнев

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова е направила предложение проф. д-р Игнат Боев Игнев (93 г.) да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“. По-рано за 2022 година бяха предложени за удостояването със звание „Почетен гражданин на Ловеч“ други двама – проф. д-р Владимир Димитров Аврамов и генерал-майор Красимир Маринов Кънев.
Проф. д-р Игнат Игнев е име, трайно свързано с развитието на Психиатрична болница – Ловеч. Роден е на 2 януари 1929 г. в село Продимчец, сега квартал на Ловеч, Игнат Игнев учи в Народна мъжка гимназия „Христо Кърпачев“. През 1954 г. завършва Медицинския факултет на Софийския университет. Специализира психиатрия в нервно-психиатричната клиника „Шарите“, Берлин. Практикува в Психиатричната болница в Ловеч като ординатор, завеждащ отделение и главен лекар. Проф. д-р Игнат Игнев допринася за значително развитие на лечебното заведение. Има още