Пожарът на партийния дом- разпитваха ме най-вече за Кошлуков

Преди 19 години през нощта на 26 август бе опожарен партийният дом в София. Спомен на Цветан С. Тодоров за инцидента и разпитите след това.
Заради статията си за пожара „Какво видях в онази нощ” (НГ. бр. 166 от 30 август 1990) бях извикан и любезно разпитван в следствието в Ловеч, и то най-вече за поведението на Емил Кошлуков, тогавашен лидер на студентите. Прочетете повече „Пожарът на партийния дом- разпитваха ме най-вече за Кошлуков“

Горя хотел „Спомен” в Троянско

Част от покривната конструкция на хотел „Спомен“ в троянското село Черни Осъм е изгоряла, съобщи полицията. Прочетете повече „Горя хотел „Спомен” в Троянско“

Опожарен е автопарк на ловешка фирма

Пет товарни буса и лек автомобил „Форд Фиеста„, собственост на хлебопроизводители, са опожарени в двора на частна фирма, северно от ловешкия затвор. Палежът е станал между 14 ч в събота и 02,30 ч неделя. Прочетете повече „Опожарен е автопарк на ловешка фирма“

Горя кола в Ловеч

По­жар уни­що­жи паркиран „Фи­ат бра­во“, соб­с­т­ве­ност на зам.-ше­фа на Дър­жав­но лес­ни­чейс­т­во – Ло­веч, Цве­те­ли­на Пен­че­ва, око­ло 14 ч. на 19 май на ул. „22 ав­густ“, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. Из­го­ре­ли са пред­на­та част на ав­то­мо­би­ла, въз­ли­те и де­тай­ли­те в об­се­га на дви­га­те­ля. Огъ­нят е на­не­съл ще­ти и на пар­ки­ран в бли­зост „Мер­це­дес Е 290 ТД“. Прочетете повече „Горя кола в Ловеч“