Почина журналистът и писател Петър Доков, родом от Дълбок дол

Петър Доков

 

Починал е журналистът и писател Петър Доков, съобщиха на 21 март 2018 г. негови познати. Видният политически емигрант от времето на комунизма след завръщането си от САЩ живееше със семейството си във Варна. Петър Доков беше приятел на НГ и гостуваше със свои материали през последните години.

Прочетете повече „Почина журналистът и писател Петър Доков, родом от Дълбок дол“

Писателят Петър Доков за истината за Левски и отец Кръстю

Истината за Левски и отец Кръстю излиза на светло, а на Иван Вазов му е трябвало „тъмен” герой, за да може на неговия фон образът на Левски да е по-величав, каза писателят Петър Доков по повод клеветата, че ловешкият отец е предал Апостола.

Разговорът стана по повод представянето на книгата  „Думи на кръст”, в която е включено есето „Ода за клеветата”. Прочетете повече „Писателят Петър Доков за истината за Левски и отец Кръстю“

Ода за клеветата или как поп Кръстю биде предаден от съзаклятници – от Петър Доков

Петър Доков

И за Иван Вазов, и за Любен Каравелов, и за Захари Стоянов ще стане дума – няма как да пишем за отец Кръстю, без да отдадем дължимото на неговите именити хулители. Без тях никой нямаше да знае за скромния поклонник на Гьоте, Дарвин, Хегел и Хайне, за поета и публицист Кръстю Никифоров. Познайник на Левски и Раковски от Белград, той – с Библия, кама и револвер на кръст – изповяда клетвата на комитета в Ловеч, вътрешен център на готвеното въстание в Българско. Ама менят се времената, менят се и хората; общият враг ги обединява, но наследството ги скарва. В резултат попът биде предаден от съзаклятници; не в ръцете на турците, а в пъклото за омерзени. Клеветите започват по време на борбите против турците и се развихрят в свободна България. Не, не грешите – става дума за владишкия наместник в Ловеч, Прочетете повече „Ода за клеветата или как поп Кръстю биде предаден от съзаклятници – от Петър Доков“

Писателят Петър Доков гостува в Ловеч

petar dokov2.jpg1Среща с писателя Петър Доков ще има на 8 октомври, четвъртък, от 17,30 ч. в КДК в Ловеч. Автор е на пет книги досега, една от които издадена в Париж през 1978 г., а другите четири през последните четири години. Творчеството му ще бъде представено от журналиста Цветан Тодоров. Прочетете повече „Писателят Петър Доков гостува в Ловеч“

Преди 40 г.: Първата стъпка на Луната и мълчанието на нашите медии

moon camera-shy.jpg1Точ­но пре­ди 40 го­ди­ни чо­век пра­ви пър­ви стъп­ки на Лу­на­та. То­га­ва по на­ши­те ме­дии то­ва съ­би­тие се пре­мъл­ча­ва. Мла­ди­ят по то­ва вре­ме учен от Дъл­бок дол, Тро­ян­с­ко, Пе­тър До­ков оба­че пи­ше пис­мо до от­дел “Сред­с­т­ва за ма­со­ва ин­фор­ма­ция на ЦК на БКП“ и пи­та:

За­що БНТ не пре­да­де ди­рек­т­но пър­во­то ка­ца­не на чо­век на Лу­на­та? Ста­ва въп­рос за об­що­чо­веш­ко пос­ти­же­ние, ко­е­то не би би­ло въз­мож­но без не­о­це­ни­мия при­нос на съ­вет­с­ка­та на­у­ка. Прочетете повече „Преди 40 г.: Първата стъпка на Луната и мълчанието на нашите медии“