Комисия ще проверява документацията на спортен строеж в Ловеч, без да има право на това

Валентина Янкова прави предложенията си

Четиричленна общинска комисия ще проверява документацията по прекратен договор „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство на ОУ “Проф. Д. Димов“ в Ловеч. Това решиха общинските съветници с 19 „За“, един глас „Против“ и осем гласа „Въздържал се“. Интересното е, че в материалите по тази тема се сочи, че няма изисквания, които да вменяват задължението за проверка за връзка на лица и фирми на изпълнители на прекратен и нов договор.
Дванадесетото заседание на Общинския съвет се проведе на 30 юли в салона на Ловчанското читалище „Наука-1870“ при спазване на санитарните мерки по време на извънредното положение.

Има още

В Ловеч гостуват 6 чужди ученически делегации

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова се срещна на 16 май с шестте ученически делегации от Гърция (с училище координатор), България (ОУ „Проф. Д. Димов” – Ловеч), Латвия, Италия, Франция и Испания. Децата гостуват в люляковия град по проект по програма „Еразъм +“, наречен  „Teaching and Learning Through Photography Art” („Обучение и обучение чрез художествена фотография”).

Има още