Министър Демерджиев в Ловеч: Усилията и старанието ви се забелязват

Отчет-анализът за дейността на ОДМВР-Ловеч през 2022 г. бе представен днес от директора ст. комисар Станислав Великов пред министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, зам.-министър Венцислав Катинов и зам.-министър Моника Димитрова-Бийчър.
Изнесените данни сочат, че работата на ОДМВР-Ловеч през изминалата година е била добра, а посоката на развитие – правилна, постоянството ви е налице, посочи министър Демерджиев. Акцент е осигуряването на спокойствието и сигурността на гражданите. Очертани бяха и приоритетните задачи, изискващи завишен контрол, както и организацията и действията за обезпечаване законосъобразността на предстоящите на 02 април избори.
Положителна оценка за взаимодействието и добрата комуникация с органите на МВР даде и административният ръководител на Окръжна прокуратура-Ловеч Валентин Вълков. На отчет-анализа присъстваха още областният управител на Ловешка област, административните ръководители Окръжна и Районна прокуратура и кметовете на общини.

За 2022 г. са регистрирани общо 1698 престъпления, като за 2021г. те са 1655. Разкриваемостта за отчетния период е 51,06 %, като през 2021 г. е била 49,73 % т.е. налице е увеличение с 1,33 %.
По линия на криминална полиция са регистрирани 1408 престъпления от които са разкрити 789, с разкриваемост 56,04 %. Установени са 686 извършители на престъпления.
По линия на икономическа полиция на територията на ОД МВР Ловеч през отчетния период са регистрирани 290 престъпления, от които са разкрити 78, с разкриваемост 26,90 %. За същия период на миналата година са регистрирани 318 престъпления, като са разкрити 63.
През 2022 г. на територията на ОДМВР Ловеч са регистрирани:
• Грабежи – 3 регистрирани случая, които са разкрити. За същия период на 2021г. са регистрирани 14 грабежа, от които са разкрити 7.
• Кражби: Регистрирани са общо 494 кражби, от които са разкрити 209 – разкриваемост 42,31 %.
• Измами: Регистрирани са общо 19 измами, от които са разкрити 4 – разкриваемост 21,05%. За същия период на 2021г. са регистрирани 23 измами, с разкриваемост 8,70%.
• Посегателствата спрямо МПС: Регистрирани са общо 23 престъпления, от които са разкрити 11 – разкриваемост 47,83 %.
• Убийство – през 2022 има регистрирани 3 убийства, които са разкрити, разкриваемост – 100 %.
• Наркотици: регистрирани през 2022г. са 90 престъпления свързани с наркотици, (за 2021 г.- 89); разкриваемост – 85,56 % (2021 г.- 82,02 %);

През 2022г. са образувани 187 досъдебни производства за управление на МПС под въздействието на алкохол или наркотици, от които са разкрити 177- разкриваемост 94,65% ( за 2021г. са образувани 200 досъдебни производства, от които са разкрити 171, разкриваемост 85,90%) и 49 досъдебни производства за управление на МПС в срок на изтърпяване на административно наказание. За използване на чужди регистрационни номера на МПС са регистрирани 111 престъпления, от които са разкрити са 90.
Служителите от патрулно-постовата дейност към „Охранителна полиция“ са реагирали на 16 246 сигнала от който 2 162 за нарушаване на общественият ред, 558 за извършени престъпления, 1 725 за извършени нарушение на нощна тишина, 44 за домашно насилие, 850 за нарушение на наредбите на общината, 1 799 по тел. 112 и СОД и 9 108 други.
През 2022г. на територията на областта са регистрирани 630 ПТП, от които 402 с материални щети, 228 тежки с 18 убити и 335 ранени. В сравнение с 2021 г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 23 тежки ПТП повече, убити с 11 по-малко и 55 ранени повече. ПТП с материални щети са с 16 по-малко. За 2022 г. са установени 51 400 нарушения, съставени са 3 525 АУАН и 46 876 фиша. За същия период на 2021г. са установени 54 056 нарушения, съставени са 3 883 АУАН и 49 655 фиша. За отчетния период служителите осъществяващи дейности по контрол на пътното движение с АТСС от „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Ловеч са констатирали 34 882 нарушения за превишена скорост, издадени са 31 824 електронни фиша, образувани са 76 преписки за превишение на скоростта над 50 км/ч в населено място и 59 преписки за повторност или системност.

ОД МВР-Ловеч-27.02.2023 год.