Пак спасяваха „Плаващата сцена“ в Ловеч

Придошлият в неделя Осъм (140 см при критични 350 см) отново наложи спешни предпазни мерки за спасяване на т.нар. „Плаваща сцена“. В неделния следобед екип на община Ловеч, както и доброволци, на два пъти укрепваха закотвянето на понтоните до Покрития мост в центъра на града.

Припомняме, че предишните години сцената на два пъти беше отвличана от буйните води, което поставя основателно въпроса доколко е премислена цялата ситуация.

Има още

Почистването на Осъм през Ловеч е към края на втория участък

reka-1Почистването на коритото на Осъм от дървета и храсти в регулацията на Ловеч вече е към края на втория участък, като работниците наближават Пешеходния мост до сградата на общината. За две седмици е почистена доста голяма площ, започваща от моста на бул.“ Велико Търново“ до центъра на града, съобщи зам.-кметът на общината инж. Ивелина Радевска.

Има още

„Слави мес“ зариби Осъм

Пре­зи­ден­тът и соб­с­т­ве­ник на „Сла­ви мес“ ООД Ста­нис­лав Най­де­нов е за­ри­бил със соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва р. Осъм с 4000 броя сом в ра­йо­на меж­ду с. Ума­рев­ци и с. Алек­сан­д­ро­во, съ­об­щи д-р Йор­дан Най­де­нов, шеф на ло­веш­ко­то зве­но на Из­пъл­ни­тел­на аген­ция по ри­бар­с­т­во и ак­ва­кул­ту­ри. Има още