Върви ремонт на улиците в град Ловеч

Върви ремонт на улиците в град Ловеч, като една част се асфалтират напълно, а други се закърпват и се премахват други локални проблеми. Продължава и изрязването на проблемните участъци за предстоящо асфалтиране.
Възложител на ремонта е Община Ловеч, дейностите са възложени на „Трейс груп холд“ АД в изпълнение на „Извършване на текущ ремонт на пътна и улична мрежа за нуждите на община Ловеч“ по договор от 2021 г.

Има още

Стипендията „Академик Димитър Мишев“ в Ловеч дава 1000 лева на студенти

д мишев1

Община Ловеч оповестява ежегодната Процедура за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“ за новата академична учебна година.
Кандидатите трябва да са постигнали:
1. Среден успех не по-нисък от отличен 5,50 от Дипломата за средно образование – за новозаписаните в І-ви курс на съответното българско висше училище;
2. Среден успех не по-нисък от много добър 5,00 от двата семестъра на изминалата академична учебна година – за студентите.
Срокът за подаване на документите в Община Ловеч е всеки работен ден от 1-ви до 31-ви август на всяка година. Има още