Виж членовете на шестте постоянни комисии за ОбС Ловеч мандат 2019-2023

Общинският съвет в Ловеч на свое заседание на 12 декември избра членове на шест постоянни комисии за мандат 2019-2023 г. със състави и председатели, които са посочени по-долу. Това стана след като обсъди предложението на Петър Цолов, председател на Общински съвет-Ловеч, както и предложения на общински съветници. Изборът е на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА.

Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението и конфликт на интереси е в състав:

1. Анатолий Георгиев Иванов;

Има още

С чии гласове бе избран Петър Цолов за председател на ОбС Ловеч?

петър цоловСлед тържествената част вчера Общинският съвет в Ловеч проведе редовно заседание и избра за свой председател юристът адвокат Петър Цолов от ГЕРБ. Гласуването беше тайно, като се проведе по правилник, приет в началото на съвещанието. Има още