Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници в Ловеч

Утвърдени са схемите на местата за продажба на мартеници в Ловеч. Базарът ще бъде разположен в Централна градска част и в кв. „Младост“.
От 09.02.2021 г. търговците могат да подават заявления за разполагане на преместваеми обекти – маси, на съответните места. Схемите са на разположение в „Центъра за услуги и информация на гражданите” в сградата на Община Ловеч. Могат да се видят и в приложените файлове. Има още