Новото видео на Община Ловеч във ФБ на 16 април, Велики четвъртък, от Покрития мост

Очаквайте видео на Община Ловеч на 16 април, Велики четвъртък, след 10.00 часа, от Покрития мост. То е по проекта за културните ценности на града и се осъществява чрез стрийминг във фейсбук .
Виж тук
https://www.facebook.com/lovech.municipality
или тук
https://www.facebook.com/Kornelia.Marinova.Official/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC6qvam17ZELIXbhxJ7lR6Ibz_gUIW-VfQAsG6EQlPBEOGmzXCQG6Ap3OF6JsoZom2paNEjQqmENAe5

Има още