Бардфестът в Ловеч оцеля в най-трудната година -2010

Колективно изпълнение на част от участниците

Бардфестът в Ловеч оцеля в най-трудната кризисна година,

макар че се редуцира до една вечер и един-единствен  концерт. Според неофициални източници, бюджетът му бе намален на почти една пета от предишното финансиране. Това обясняваше и настоящия кризисен формат.

От обявените 14 участници (всичките са носители на призове в Ловеч  през десетте години) отсъстваха петима. Това пък даде възможност на останалите да пеят вместо по три, по четири песни. Концертът продължи три часа и зарадва публиката с множество добри изпълнения. Прочетете повече „Бардфестът в Ловеч оцеля в най-трудната година -2010“

Театралите в Ловеч искат още 20 хил. лв от общината, тя отказва

Росица Данаилова и Петър Стойчев в „Брюксел“

Ловешкият драматичен театър е пред спиране на дейността, още повече, че общината му отказва допълнителна финансова помощ. Това ще стане окончателно ясно днес, четвъртък, когато на общинска сесия ще се чуят позициите на двете страни.

Директорът на театъра Васил Василев е поискал с молба допълнителна финансова помощ от 20 525 лв. В замяна се предлага да се изиграят 34 спектакъла (от тях 20 дневни детски, останалите вечерни за пенсионери) на вход свободен.

Директорът изтъква, че бюджетът му е намален с 20 % съгласно две министерски постановления от тази година, които ги поставят в положение, „ в което театърът трябва да спре своята дейност”. Доктрината на министерство целяла да докаже, че извънстоличните театри не са рентабилни и не функционират правилно, твърди още Василев. Прочетете повече „Театралите в Ловеч искат още 20 хил. лв от общината, тя отказва“

Новото стихотворение на Петко Георгиев – ТЕАТЪРА ДА СПАСИМ

ТЕАТЪРА  ДА СПАСИМ

(глас в пустиня)

Казвах ви аз, виках ви кански, Прочетете повече „Новото стихотворение на Петко Георгиев – ТЕАТЪРА ДА СПАСИМ“

Избори в кризата – стихотворение на Петко Георгиев

Избори в кризата

И както мирно си живяхме,
във кризата се веселяхме,
без изобщо да ни дреме,
за нови избори настъпи време. Прочетете повече „Избори в кризата – стихотворение на Петко Георгиев“

Най-много кандидати за добавка при непълно работно време

Най-много декларации за добавка при непълно работно време са постъпили в дирекциите “Регионална служба по заетостта” в Ловеч – 5081. Службата включва областите Плевен, Габрово, Велико Търново и Ловеч. Прочетете повече „Най-много кандидати за добавка при непълно работно време“

Общината в Ловеч се отказва от три културни мероприятия, включително „Момиче на Ловеч“

Три културни мероприятия са с неясно бъдеще. Това са националният конкурс за красота „Miss Glory BG – Славната България“ и регионалните конкурси „Мистър Талант“ и „Момиче Ловеч“. Прочетете повече „Общината в Ловеч се отказва от три културни мероприятия, включително „Момиче на Ловеч““

Режат парите за празници

С близо 30% е орязан бюджетът за културните мероприятия в общината спрямо м. г., предвидените средства за празници са едва 95 хил. лв. Прочетете повече „Режат парите за празници“

Алтернативи срещу студа – коментар на Цветан С. Тодоров

От­в­ся­къ­де съм се под­си­гу­рил сре­щу си­бир­с­кия студ, кой­то ни спрет­на брат­с­ка Ру­сия с по­мощ­та на Ру­мен Ов­ча­ров. Вкъ­щи имам бо­гат на­бор от ал­тер­на­тив­ни отоп­ли­тел­ни те­ла.  Прочетете повече „Алтернативи срещу студа – коментар на Цветан С. Тодоров“

Литекс спря парите за борба, бокс и мотори

“Ли­текс Ко­мерс” АД съ­об­ща­ва, че спи­ра фи­нан­си­ра­не­то на бор­цов клуб Сла­вия – Ли­текс, бок­сов клуб ЦСКА – Ли­текс, как­то и на “Ли­текс мо­тор спорт”. При­чи­на­та – гло­бал­на­та фи­нан­со­ва кри­за. Прочетете повече „Литекс спря парите за борба, бокс и мотори“

Учениците в Ловеч намалели с 211

Об­що 211 уче­ни­ци са от­пад­на­ли от об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма в Ло­веш­ка об­ласт през учеб­на­та 2007/2008 г., съ­об­щи По­ля Ди­мо­ва, ек­с­перт в РИО – Ло­веч. Пред­ход­на­та го­ди­на те са би­ли 411. Най-мно­го от­па­дат по­ра­ди со­ци­ал­ни при­чи­ни – 149, най-чес­то при пре­ми­на­ва­не в пе­ти и де­ве­ти клас. Прочетете повече „Учениците в Ловеч намалели с 211“