Новината за отстраняването на зам.-кмета Христов е силно преувеличена – коментар

Цяла година вървят атаки срещу Венцислав Христов и неговата съпруга, която е дългогодишен и успешен директор на детска градина в Ловеч. Атаки чрез слухове и неоснователни сигнали до контролни органи. Проверките не показаха нарушения, но оказват психически тормоз.  Например раздуха се една нощна проверка на КАТ за алкохол на зам.-кмета, която е показала под 0.5 промила и останала без последици. Атаките на практика са срещу целия екип на кмета – не са пощадени и другите зам.-кметове, както и председателя на Общинския съвет. В събота например пуснаха фалшивата новина, че е арестуван министър Николай Нанков?!

Прочетете повече „Новината за отстраняването на зам.-кмета Христов е силно преувеличена – коментар“

Избори 2011: В Ловеч се самоопределиха, но не и по политически идеи – коментар на Цветан С. Тодоров

Седмица преди старта на официалната предизборна кампания политическите сили в Ловеч се самоопределиха по всичко друго, но не и по политически идеи. Прочетете повече „Избори 2011: В Ловеч се самоопределиха, но не и по политически идеи – коментар на Цветан С. Тодоров“

Читателите са гаранция – коментар на Цветан С. Тодоров

Пред­с­тои ед­на от най-теж­ки­те го­ди­ни за жур­на­лис­ти­те от вес­т­ни­ци­те в Ло­веч. След ка­то през ми­на­ла­та го­ди­на из­да­ни­ята стиг­на­ха ре­кор­д­на­та циф­ра пет, то през де­кем­в­ри не­ща­та се за­тег­на­ха. Вес­т­ник “Фак­тор“ спря вре­мен­но да из­ли­за, а “Стрем­ле­ние“ раз­ре­ди по­я­ва­та си. Прочетете повече „Читателите са гаранция – коментар на Цветан С. Тодоров“

Седемте самураи – коментар на Цветан С. Тодоров

Вървели трима самураи по прашния път, ама вървели наперено и настървено. Гледали ги селяните и се чудели какви пък са тия. Един се престрашил:
– Абе, кои сте вие? Не ви познаваме?
– Ние сме седемте самураи! – отвърнал гордо водачът. Прочетете повече „Седемте самураи – коментар на Цветан С. Тодоров“

А защо калпакът ти е бял? – коментар на Цветан С. Тодоров

Разказват ми как комунистите организирали изборите след Девети септември 1944 г. в Голец, където имало силна опозиция. Те пробили дупка в тавана над стаичката за гласуване и оттам следели коe как. И ако някой не пусне червената бюлетина, посипвали отгоре му малко брашно. Прочетете повече „А защо калпакът ти е бял? – коментар на Цветан С. Тодоров“

Властта в бяло, народът в черно – коментар на Цветан С. Тодоров

Преди края на управлението на БСП и компания явно всички обичайни заподозрени ще излязат в бяло. Прочетете повече „Властта в бяло, народът в черно – коментар на Цветан С. Тодоров“

Правителство с глава, скрита дълбоко в пясъка – коментар

“В резултат на една последователна политика в областта на макроикономиката, финансите и фискалната политика, ние се оказахме по-добре подготвени, по-добре защитени срещу първата вълна на тази криза, която произлезе от САЩ и придоби много големи мащаби като се прехвърли към Европейския съюз и към целия свят.” Това каза министър-председателят Сергей Станишев на заседание на антикзирисния съвет към правителството. Сиреч, светът се тресе, обаче България е остров на спокойствието.
През това време:
– мъж беше пребит с бухалка в Ловеч, Прочетете повече „Правителство с глава, скрита дълбоко в пясъка – коментар“

„Веселата“ независимост – коментар от Цветан С. Тодоров

Пра­ви­тел­с­т­во­то е по­хар­чи­ло 10 млн. лв. от бю­дже­та, за да „от­п­раз­ну­ва­ме“ 100 г. от Не­за­ви­си­мост­та на 22 сеп­тем­в­ри. Раз­п­ре­де­ли­ло ги е за фо­йер­вер­ки, рек­ла­ма в ме­ди­и­те, шап­ки и шал­че­та, и за ин­тер­вю­та и с пет ду­ши (?!). То­ва раз­к­ри „Шо­у­то на Сла­ви“, ци­ти­рай­ки Дър­жа­вен вес­т­ник. Прочетете повече „„Веселата“ независимост – коментар от Цветан С. Тодоров“

Като снимки излизаме, като хора – не! – коментар на Цветан С. Тодоров

 

 

Ма­кар Ло­веч да е прек­ра­сен град за от­г­леж­да­не на де­ца, те на­ма­ля­ват с вся­ка го­ди­на. Па­да бро­ят на учи­ли­ща, на учи­те­ли, сри­ва се ни­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то. Прочетете повече „Като снимки излизаме, като хора – не! – коментар на Цветан С. Тодоров“