Училищният звънец – опасно близо до политическата битка и в глухота към гражданските вълнения

photo_verybig_961396

Първият училищен звънец днес звънти в Ловеч в опасна близост до политическата битка за предсрочните избори и традиционната глухота към гражданските вълнения. Няма начин някои политици да не се потърсят дивиденти от 15 септември, обещавайки традиционното светло бъдеще на младото поколение. Не знам от толкова политика дали въобще влиза нещо в главите им.

Прочетете повече „Училищният звънец – опасно близо до политическата битка и в глухота към гражданските вълнения“

Партията на читателите – коментар на Цветан С. Тодоров

Седим в неделя група познати в Ганчевото кафене (кафенето в хотел „Президиум”) и си говорим. – Вярно ли е, че са ти спрели вестника – пита ме Лазар, който е банкер, а преди беше първи секретар на ОК на БКП. Прочетете повече „Партията на читателите – коментар на Цветан С. Тодоров“

И страшно е, майко, и весело… -коментар на Цветан С. Тодоров

Има един виц. По какво се различават руската сватба и  погребение? Просто на второто винаги има един пиян по-малко.

Мъртвият. Прочетете повече „И страшно е, майко, и весело… -коментар на Цветан С. Тодоров“

Мълчанието на агнетата – коментар на Цветан С. Тодоров

Две години почти всички местни печатни и електронни медии в Ловеч услужливо мълчаха за това важно дело. Прочетете повече „Мълчанието на агнетата – коментар на Цветан С. Тодоров“

Търсят работа, но аз не съм обещавал – коментар на Цветан С. Тодоров

Идват ловчалии да търсят работа при мен. Не съм нито шеф на структуроопределяща фирма, нито кмет. Прочетете повече „Търсят работа, но аз не съм обещавал – коментар на Цветан С. Тодоров“

Ще търпим ли още? – коментар Цветан С. Тодоров

Яв­но жи­ве­ем в стра­на, къ­де­то яки­ят ту­па­ник се при­е­ма за поз­д­рав. Дър­жа­ва, в ко­я­то пре­би­ват ле­ка­ри и жур­на­лис­ти. С же­лез­ни пръ­ти. Пос­лед­ни­ят слу­чай е с ле­ка­ря от Бо­тев­г­рад. Прочетете повече „Ще търпим ли още? – коментар Цветан С. Тодоров“