Певците от Йоглав се представят отлично на „Столетово пее 2012”

Женската фолклорна певческа група „Югла” и народният певец–самодеец Георги Линджов представиха отлично читалище “Пробуда 1926” – с. Йоглав на Петия юбилеен национален фолклорен фестивал „Столетово пее”. Той се проведе в село Столетово, Карловско, на 23 юни, съобщи общината в Ловеч. Прочетете повече „Певците от Йоглав се представят отлично на „Столетово пее 2012”“

Фирма в Йоглав изнася патешки дроб за Франция

Се­дем пти­цек­ла­ни­ци в стра­на­та из­на­сят па­теш­ки дроб за Фран­ция въп­ре­ки сви­ре­па­та кри­за, съ­об­щи “Ка­пи­тал“. Сред про­из­во­ди­те­ли­те е и фир­ма „Авис“ в с. Йог­лав, Ло­веш­ка об­щи­на. Прочетете повече „Фирма в Йоглав изнася патешки дроб за Франция“