Награди и антинагради на ПДИ очертаха линията на свободната информация

Гергана Жулева връчи награда на Сметната палата

Награди и антинагради, раздадени от Програма Достъп до Информация, очертаха линията на свободната информация у нас. На практика тя минава

през гражданската активност на арх. Калина Павлова от Варна, която търси истината за строежите на Алея Първа („Златен ключ”) и община Ямбол („Златен катинар”) Прочетете повече „Награди и антинагради на ПДИ очертаха линията на свободната информация“

Съдът отмени отказа на кмета на Ловеч да даде информация за проект

Административният съд в Ловеч отмени отказа на кмета на Ловеч да даде достъп на гражданина Данчо Заверджиев до обществената информация за ремонта на домашния социален патронаж. Прочетете повече „Съдът отмени отказа на кмета на Ловеч да даде информация за проект“

Започнаха две дела срещу кмета на Ловеч за достъп до договори на общината

Административният съд Ловеч в сряда даде ход на двете дела, които Данчо Заверджиев заведе срещу кмета на Община Ловеч за пълния отказ за предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) по договорите за ремонт по два европроекта. Прочетете повече „Започнаха две дела срещу кмета на Ловеч за достъп до договори на общината“

Разширява се кръга на задължените лица по закона за достъп до информация

Има съществени промени в Закона за достъп до обществена информация – 2008 г. Прочетете повече „Разширява се кръга на задължените лица по закона за достъп до информация“