Община Ловеч възстановява платените такси за участие в Есенния панаир 2021

Община Ловеч предоставя възможност на всички, заявили участие в Есенния панаир 2021, който бе отменен, да им бъдат възстановени платените такси за участие. Другата възможност е да заявят желание направената резервация да остане валидна за Цветница 2022.

Попълненото искане за възстановяване с приложено удостоверение за банкова сметка да се изпращат на имейл адрес – toni.parichev@lovech.bg

Подробна информация за начина на възстановяване може да се получи на тел. 068 688224.

В приложен файл виж формуляр за искането.

Община Ловеч, пресцентър

09.09.2021 г.

Есенният панаир в Ловеч е от 10 до 12 септември

Община Ловеч кани майстори занаятчии и търговци за участие в Есенния панаир, който ще се проведе от 10 до 12 септември в двора на старата ловешка казарма.
Заявления за участие ще се приемат от 30.08.2021 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
В ЕСЕННИЯ ПАНАИР ЛОВЕЧ 2021
10-12.09.2021 г.

І. Разполагане на обекти в двора на Бившата казарма Има още

Публикувани са изискванията към участниците в Есенния панаир -Ловеч 2020

Публикувани са изискванията към участниците-търговци в Есенния панаир -Ловеч 2020, който ще се проведе в периода 10 – 13 септември 2020 г.
В двора на Бившата казарма ще има десет шатри и маси за консумация /скара, бира/ с площ по 100 кв. м. Участието се извършва чрез покана от Община Ловеч.

Има още