Червеният Евгений Узунов с над 1 млн. лева в КТБ

ev ouzunov

Един от „вечните“ в ръководството на БСП, борецът за бедните и онеправданите, Евгений Узунов лъсна с над 1 милион депозити в КТБ, в които влизат и парите на съпругата му, Саша Узунова. Този факт сочи драстично разминаване с декларираните ценности на партията, която уж защитава интересите на работниците.

Прочетете повече „Червеният Евгений Узунов с над 1 млн. лева в КТБ“

Георги Иванов ще играе мажоритарно за БСП в Ловеч

Първият български космонавт Георги Иванов влезе в отбора на БСП, като ще се бори за мажоритарен кандидат в родния си град Ловеч. Той ще има и резервно трето място в листата, коментират запознати. Прочетете повече „Георги Иванов ще играе мажоритарно за БСП в Ловеч“

Eвгений Узунов присъства в „Кървавото писмо“ за червените далавери в София

uzunovЕв­ге­ний Узу­нов, об­лас­тен пред­се­да­тел на БСП в Ло­веч, е ци­ти­ран в „Кър­ва­во­то пис­мо“, пос­ве­те­но на чер­ве­ни­те да­ла­ве­ри в Со­фия. На­ред с мно­го дру­ги слу­чаи за 15 го­ди­ни там се опис­ва и как зе­мя­та под ком­п­лекс „Спар­так“ е апор­ти­ра­на в „Со­фия Си­ти Към­па­ни“ АД. То­ва ста­на­ло меж­ду два­та ту­ра на кмет­с­ки­те из­бо­ри през но­ем­в­ри 2003 г., без офи­ци­ал­но гла­су­ва­но в СОС. Прочетете повече „Eвгений Узунов присъства в „Кървавото писмо“ за червените далавери в София“