Адвокат Александър Кашъмов от ПДИ с решителен отпор на бившите агенти от ДС

ka6ymov1

Адвокат Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация (ПДИ) даде решителен и логичен отпор на намерението на независимия народен представител ( бивш от Патриотичния фронт) Велизар Енчев, който иска закриване на комисията по досиетата. Идеята на Енчев, самият той разкрит като агент на разузнаването от Комисията по досиетата преди години, сега предизвика множество скандали. Особено с факта, че по Нова телевизия самият Енчев наруши закона. Прочетете повече „Адвокат Александър Кашъмов от ПДИ с решителен отпор на бившите агенти от ДС“

Д-р Мери Газемба станала агент на Държавна сигурност още на 23 години

ds_eta

Д-р Мери Газемба е вербувана на 23 години от Държавна сигурност, стана ясно днес. Тя е уважаван патоанатом, който поема най-тежките случаи. Вербуването й като студент навярно е повлияно от гръцкия произход. Прочетете повече „Д-р Мери Газемба станала агент на Държавна сигурност още на 23 години“

12 кандидати за евродепутати са били агенти на ДС, един от Троян

Дванадесет от кандидатите за депутати в Европейския парламент са били сътрудници на бившата Държавна сигурност. Това става ясно от решение на Комисията по досиетата, публикувано на нейния сайт.Четирима от тях са представители на Българската комунистическа партия, трима на НФСБ. С досиета са също по един от кандидатите на „Коалиция за България“, АВБ, – ПП „Българска левица“, „България без цензура“- ВМРО и партия „Атака“.Част от имената на огласените сътрудници на ДС са публикувани и по-рано. Сега списъкът е в следния състав:

Прочетете повече „12 кандидати за евродепутати са били агенти на ДС, един от Троян“

11 кандидати за кмет в Ловешко имат досиета – Избори 2011

Единадесет кандидати за кмет в Ловешко имат досиета в бившата Държавна сигурност, разкри днес публикувания доклад  на Комисията по досиета. Прочетете повече „11 кандидати за кмет в Ловешко имат досиета – Избори 2011“

Глобяват шефове, бойкотиращи проверката за досиета, „Народен глас” проверен

Главни редактори на регионални печатни медии не изпълняват задълженията си по закон, оплакаха се комисията по досиетата в сряда. Прочетете повече „Глобяват шефове, бойкотиращи проверката за досиета, „Народен глас” проверен“

Двама нашенци от фонд „Земеделие” с досиета

От петима с досиета в държавен фонд „Земеделие” двама са с ловешко потекло, сочи доклад на комисията по досиетата. Дочо Дочевски, бивш ръководител на Областно поделение на ДФЗ-Ловеч, е бил агент към Окръжното управление на МВР в Ловеч. Прочетете повече „Двама нашенци от фонд „Земеделие” с досиета“

Три медии в Ловеч проверени за досиета

Три мес­т­ни елек­т­рон­ни ме­дии в Ловеч бя­ха про­ве­ре­ни от ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та, ста­ва яс­но от док­ла­да, пуб­ли­ку­ван на 3 ав­густ. Не са от­к­ри­ти соб­с­т­ве­ни­ци или жур­на­лис­ти с до­си­е­та. Тук е важ­но да се от­бе­ле­жи, че слу­жи­те­ли­те на съв­ре­мен­ни­те служ­би не се обя­вя­ват. Прочетете повече „Три медии в Ловеч проверени за досиета“

Четирима ловчалии излязоха от списъците на агентите на ДС

Тайните им имена са Хоризонт, Център, Стоянов и Юлиян.

Четирима ловчалии излязоха от списъците на агентите на ДС, публикувани в понеделник от комисията по досиетата. Трима от тях са в ловешкия избирателен район, един е във Варна. Прочетете повече „Четирима ловчалии излязоха от списъците на агентите на ДС“

Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС


Ав­то­рът на най-гле­да­ни­те бъл­гар­с­ки фил­ми по вре­ме­то на со­ца „Хан Ас­па­рух“ и „Вре­ме раз­дел­но“, ре­жисьо­рът Люд­мил Стай­ков, сна­сял за Дър­жав­на си­гур­ност. Прочетете повече „Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС“

Всички журналисти с проверка за досиета

За про­мя­на в За­ко­на за до­си­е­та­та от­нос­но жур­на­лис­ти­те се из­ка­за в не­де­ля по БНР пред­се­да­те­лят на вът­реш­на­та ко­ми­сия на 40-то На­род­но съб­ра­ние Минчо Спа­сов. Прочетете повече „Всички журналисти с проверка за досиета“