Операторът на депото в Ловеч с Ден на отворените врати

Антоанела Дончева показва кантара

Операторът на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин организира на 20 януари Ден на отворените врати. В този ден общински съветници и граждани се запознаха на място със състоянието и дейностите на депото. Показано им бе как работи кантарът за претегляне на влизащите количества отпадъци, как функционира кантарната програма, която отчита ежедневните количества по видове, килограми и контрагенти, как се транспортират събраните разделно отпадъци от контейнерите за разделно събиране, както и самата клетка на Има още