В Ловеч отбелязаха Световния ден на водата 22 март

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Ловеч организира отбелязване на 22 март – Световният ден на водата. Датата бе почетена с почистване на площи около водни басейни. Съвместно с ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ловеч, бяха почистени площи в района на водния басейн, който преминава през кв. „Гозница“. По-ниските части на алея „Баш Бунар“ по протежение на река Осъм бяха почистени от ученици 10 клас от ПЕГ „ Екзарх Йосиф I“. Има още