Ловчалия e номиниран за най-активен гражданин чрез заявления за достъп до информация

 

Данчо Заверджиев

Данчо Заверджиев от Ловеч собственик на фирма за недвижими имоти. Същевременно той попадна сред най-активните граждани в страната, ползващи Закона за достъп до информация. Оказва се, че досега е подал близо 90 заявления за достъп до информация. Тъй като подаване на подобни заявления не е особено популярна форма на граждански контрол в Ловеч, той влезе в полезрението на наблюдаващата тази практика фондация Програма Достъп до Информация. Има още